“ ลูกคือปาฏิหาริย์
และของขวัญแห่งชีวิต
ที่เราสร้างได้ ”

Gina fertility studio

Our Team

MON 17.00 - 19.30
WED 17.00 - 19.30

พญ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญ

Dr. Nichamon Parkpinyo

“ คุณหมอเก่ง ใจดี ให้คำปรึกษา
และใส่ใจทุกรายละเอียด ”

ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ประจำหน่วยมีบุตรยาก
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
QUALIFICATIONS
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FRI 17.00 - 19.30
SUN 09.00 - 11.30

พญ ศรัณยา ภัทรนุธาพร

Dr. Saranya Pattaranutaporn

“ คุณหมอใส่ใจทุกขบวนการ พิถีพิถัน
และคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ ”

ประสบการณ์การทำงาน
 • สูตินรีแพทย์ คลีนิคอนามัยเจริญพันธุ์
  และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลตากสิน
QUALIFICATIONS
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์
  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
SAT 09.00 - 11.30

รศ.ดร.นพ. สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม

Dr. Somsin Petyim

“ คุณหมอใจดี น่ารัก มากประสบการณ์ และพร้อมให้ข้อมูลอย่างละเอียด ทุ่มเทใส่ใจกับคนไข้ทุกๆคน ”

ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ประจำหน่วยมีบุตรยาก
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
QUALIFICATIONS
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • PhD in Reproduction,
  University of Nottingham, England
FRI 17.00 - 19.30

พญ.กฤษณี เทพประเทืองทิพย์วงศ์มีฤทธิ์

Dr.Krissanee Theppratuangthip Wongmeerit

“ เป็นกันเอง ใจเย็น
ใส่ใจในรายละเอียด ”

ประสบการณ์การทำงาน
 • แผนกสูติศาสตร์และนรีเวช
  โรงพยาบาลวิภาวดี
QUALIFICATIONS
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตร สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล