“ ลูกคือปาฏิหาริย์
และของขวัญแห่งชีวิต
ที่เราสร้างได้ ”

Gina fertility studio

Package

ค่ารักษา

ค่าตรวจประเมินเบื้องต้นภาวะมีบุตรยาก

หญิง

3,500 บาท

ชาย

3,000 บาท

ค่าเตรียมเชื้อ และฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI)

ราคา

9,000 บาท

ราคาฝากไข่ เก็บฝัน (ราคาปกติ)

เริ่มต้น

150,000 บาท

ราคาฝากไข่ เก็บฝัน (แพคเกจ2022)*

เริ่มต้น

130,000 บาท

ราคาเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI (ราคาปกติ)

เริ่มต้น

180,000 บาท

ราคาเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI (แพคเกจ2022)*

เริ่มต้น

149,000 บาท

*เฉพาะนพ.สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา และ พญ. ศรัณยา ภัทรนุธาพร

ภาวะมีบุตรยากเป็นภาวะที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจเลือกขบวนการในการรักษา
จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สนใจปรึกษา หรือนัดหมายพบแพทย์
โทร 084-699-9642

IVF / ICSI

Package A

IVF / ICSI

Package B

Oocyte Freezing

Package

ICSI Package 2022

ICSI Package 2022

Oocyte Freezing 2022

Package 2022