“ ลูกคือปาฏิหาริย์
และของขวัญแห่งชีวิต
ที่เราสร้างได้ ”

Gina fertility studio

Package

ค่ารักษา
ภาวะมีบุตรยากเป็นภาวะที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจเลือกขบวนการในการรักษา
จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สนใจปรึกษา หรือนัดหมายพบแพทย์
โทร 084-699-9642

IVF / ICSI

Package A

IVF / ICSI

Package B

Oocyte Freezing

Package

ICSI Package 2022

ICSI Package 2022

Oocyte Freezing 2022

Package 2022