“ ลูกคือปาฏิหาริย์
และของขวัญแห่งชีวิต
ที่เราสร้างได้ ”

Gina fertility studio

Package

ค่ารักษา
ค่าตรวจประเมินเบื้องต้นภาวะมีบุตรยากเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
ค่าเตรียมเชื้อ และฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI)ราคา 9,000 บาท
ราคาฝากไข่ เก็บฝัน แพคเกจเริ่มต้นที่ 148,500 บาท
(รวมค่าแช่แข็ง 3 ปี)
ราคาเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI แพคเกจเริ่มต้นที่ 156,000 บาท
ราคาเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI ราคาปกติ 170,000-220,000 บาท
(ขึ้นกับขนาดยาที่ใช้)
ภาวะมีบุตรยากเป็นภาวะที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจเลือกขบวนการในการรักษา
จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สนใจปรึกษา หรือนัดหมายพบแพทย์
โทร 084-699-9642

IVF / ICSI

Package A

IVF / ICSI

Package B

Oocyte Freezing

Package