“ ลูกคือปาฏิหาริย์
และของขวัญแห่งชีวิต
ที่เราสร้างได้ ”

Gina fertility studio

About Us

ในวันนี้…วันที่มนุษย์ใช้ชีวิตท่ามกลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยโลกรอบตัวเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างไปจากโลกเมื่อหลายสิบปีก่อนมากมาย และพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตและเส้นทางการสร้างครอบครัวของผู้คนจำนวนมากก็เปลี่ยนไปจากแบบแผนเดิมๆ หลายครอบครัวใช้เวลาฝ่าฟันอุปสรรค สร้างเนื้อสร้างตัว รวมถึงใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตอย่างเต็มที่ จนเมื่อถึงเวลาที่อยากเปลี่ยนสถานะเป็นคุณพ่อคุณแม่กลับพบว่าการที่จะมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างใจนึก

ด้วยความเข้าใจในปัญหาของผู้มีบุตรยาก ทีมงานอันเปี่ยมด้วยประสบการณ์ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ จีน่า เฟอร์ทิลิตี้ สตูดิโอ พร้อมให้คำปรึกษา และให้การดูแลทุกท่านด้วยความเอาใจใส่ และด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองแต่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อันทันสมัยจึงทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะช่วยให้เรื่องการมีบุตรไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงด้วยความเชื่อที่ว่า

“ ลูกคือปาฏิหาริย์ และของขวัญ
แห่งชีวิตที่เราสร้างได้ ”

รู้จักเรามากขึ้น

“แม่” เป็นบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ฟูมฟักลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเติบใหญ่ แม่จึงเปรียบเสมือนนางฟ้าของลูกหรือราชินีของครอบครัว เราจึงเลือกคำว่า “จีน่า” (Gina) เป็นชื่อให้กับสตูดิโอของเรา เพราะจีน่ามีความหมายว่า นางฟ้า หรือ ราชินี นอกจากนี้ยังหมายถึง ผู้ที่เกิดมาจากครอบครัวที่ดี ผู้มีความฉลาด และอ่อนโยน ที่จีน่า เฟอร์ทิลิตี้ สตูดิโอ เราเข้าใจว่าความต้องการ ข้อจำกัด และปัญหาของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างเฉพาะตัว เราจึงตั้งใจให้สถานที่แห่งนี้เป็น “สตูดิโอ” ที่เอื้อให้ทีมบุคลากรของเราได้ใช้ทั้ง “ศาสตร์” ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานผสมผสานกับการใช้ “ศิลป์” ในการออกแบบกระบวนการรักษาแบบ “tailor made” ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาแต่ละราย แม้เราไม่ใช่สถานพยาบาลขนาดใหญ่ แต่จีน่า เฟอร์ทิลิตี้ สตูดิโอ พร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายของ จีน่าเฟอร์ทิลิตี้ สตูดิโอ

จีน่าเฟอร์ทิลิตี้ สตูดิโอ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่ช่วยคู่สมรสทุกคู่ที่มีความประสงค์ที่อยากจะตั้งครรภ์และ มีบุตรเพื่อเติมเต็มชีวิตในครอบครัว ทาง จีน่าเฟอร์ทิลิตี้ สตูดิโอ มีแพทย์ผู้มีประสบการณ์การดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากทั้งฝ่ายและฝ่ายหญิง ให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมในแต่ละคู่โดยเลือกวิธ๊การที่เหมาะสมในแต่ละคู่

จีน่าเฟอร์ทิลิตี้ สตูดิโอ ได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในแต่ละคู่ เพื่อให้บริการในการดูแลรักษาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและประสิทธิของการรักษา โดยมุ่งเน้นที่อัตราความสำเร็จ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาร่วมในการรักษาเพื่อให้ประสิทธิภาพของการรักษาสูงที่สุด