“ ลูกคือปาฏิหาริย์
และของขวัญแห่งชีวิต
ที่เราสร้างได้ ”

Gina fertility studio

Our Service

การผสมเทียมหรือฉีดเชื้อ

( Intrauterine insemination, IUI )

เก็บอสุจิจากอัณฑะ

( Testicular Sperm Extraction, TESE )

เด็กหลอดแก้ว IVF

( In Vitro fertilization )

อิกซี่ ICSI

( Intra Cytoplasmic Sperm Injection )

การแช่แข็งไข่ อสุจิ ตัวอ่อน

( Oocyte/Sperm/
Embryo Cryopreservation )

การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน

( Pre-implantation Genetic Testing,
PGT )

การเก็บอสุจิจากอัณฑะโดยตรง

(Testicular Sperm Extraction: TESE)

การเก็บตัวอสุจิจากการผ่าตัดเล็กที่ตำแหน่งอัณฑะเพื่อเอาเนื้ออัณฑะที่มีตัวอสุติ ออกมาเพื่อนำไปใช้ในการปฎิสนธิด้วยวิธี อิ๊กซี่ (Intracytoplasmic sperm injection หรือ ICSI) กับไข่ของฝ่ายหญิงที่เก็บได้ การเก็บอสุจิจากอัณฑะโดยตรงนี้ สามารถทำในวันเดียวกับวันที่เก็บไข่ของฝ่ายหญิง เพื่อนำตัวอสุจิเก็บได้ นำไปปฏิสนธิกับไข่ได้ในวันเดียวกัน หรือจะทำการผ่าตัดก่อนกระบวนการกระตุ้นไข่ เพื่อตรวจว่ามีตัวอสุจิในอัณฑะหรือไม่ และสามารถนำไปแช่แข็งต่อเพื่อใช้ปฏิสนธิกับไข่ได้ในอนาคต

ฝ่ายชายที่ควรได้รับการผ่าตัดเล็กเพื่อเก็บอสุจิจากอัณฑะโดยตรง

  1. ฝ่ายชายตรวจไม่พบตัวอสุจิในน้ำเชื้อหรือไม่มีน้ำอสุจิเลย จากการตรวจคัดกรองน้ำเชื้ออสุจิ
  2. ฝ่ายชายที่ท่อนำอสุจิตัน หรือ ผ่านการทำหมันโดยการผูกท่อนำอสุจิ (Vasectomy)
  3. ฝ่ายชายไม่สามารถหลั่งน้ำเชื้ออสุจิได้

ขั้นตอนการผ่าตัดเล็กเพื่อเก็บอสุจิจากอัณฑะโดยตรง

  1. ฝ่ายชายจะได้รับการฉีดยาแก้ปวดและยานอนหลับ ก่อนและระหว่างทำการผ่าตัดเล็ก
  2. แพทย์ทำการผ่าตัดเล็กเปิดแผลที่ถุงอัณฑะและลูกอัณฑะ ยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร
  3. ผ่าตัดนำเนื้ออัณฑะปริมาณที่พอเหมาะประมาณ ซึ่งจะมีนำท่อสร้างตัวอสุจิออกมาบางส่นและมีตัวอสุจิอยู่ด้านใน ส่งให้ห้องแลปเพื่อเช็คว่ามีตัวอสุจิในปริมาณมากพอสำหรับนำไปใช้ปฏิสนธิ ด้วยวิธี ICSI หรือนำไปแช่แข็งเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
  4. แพทย์จะทำการเย็บปิดแผลด้วยไหมละลาย หลังผ่าตัดเล็กเสร็จ จะให้นอนพักประมาณ 30-60 นาที และ สามารถกลับบ้านได้ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
  5. เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ฝ่ายชายสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การดูแลแผลเหมือนกับแผลทั่วไปตามร่างกาย และ แพทย์จะนัดตรวจติดตามประมาณ 7 วัน