ค่าตรวจประเมินเบื้องต้นภาวะมีบุตรยาก

หญิง

3,500 บาท

ชาย

3,000 บาท

ค่าเตรียมเชื้อ และฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI)

ราคา

9,000 บาท

ราคาฝากไข่ เก็บฝัน (ราคาปกติ)

เริ่มต้น

150,000 บาท

ราคาฝากไข่ เก็บฝัน (แพคเกจ2022)*

เริ่มต้น

130,000 บาท

ราคาเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI (ราคาปกติ)

เริ่มต้น

180,000 บาท

ราคาเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI (แพคเกจ2022)*

เริ่มต้น

149,000 บาท

*เฉพาะนพ.สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา และ พญ. ศรัณยา ภัทรนุธาพร